tel. 58 710 44 65, mail: biuro@proinwesta.pl

Projektowanie dróg, układów komunikacyjnych, infrastruktury drogowej, sygnalizacji świetlnej, organizacji ruchu drogowego, ukształtowania terenu.

Wykonujemy kompleksowe opracowania projektowe
w dziedzinie budownictwa komunikacyjnego i inżynieryjnego dotyczące budowy, przebudowy i modernizacji:

 • dróg
 • ulic
 • układów komunikacyjnych
 • placów i parkingów
 • infrastruktury technicznej znajdującej się w pasie drogowym
 • sygnalizacji świetlnych i systemów sterowania ruchem

Opracowujemy:

 • analizy komunikacyjne
 • prognozy ruchu
 • ekspertyzy komunikacyjne
 • projekty makroniwelacji i ukształtowania terenu
 • projekty organizacji ruchu drogowego
 • inwentaryzacje zieleni
 • kosztorysy

PROINWESTA jest firmą zajmującą się projektowaniem obiektów budowlanych oraz doradztwem i obsługą procesu inwestycyjnego.
Kadrę PROINWESTA tworzą doświadczeni projektanci i doradcy z zakresu inżynierii budowlanej oraz projekt managerowie. W ten sposób połączone zostały umiejętności, doświadczenie i wiedza z dziedziny architektury, budownictwa, doradztwa inwestycyjnego i zarządzania projektami. Takie połączenie gwarantuje inwestorowi – już od etapu analizy wstępnej projektu – maksymalizację wykorzystania potencjału nieruchomości i projektu.
Prowadzimy kompleksową obsługę inwestycji począwszy od uzyskania warunków zagospodarowania terenu, warunków gestorów infrastruktury technicznej, opracowania projektu budowlanego wraz z koniecznymi uzgodnieniami i pozwoleniem na budowę, poprzez sprawowanie nadzoru inwestorskiego, aż po uzyskanie pozwolenia na użytkowanie

Pracownia Architektoniczna oferuje pełny zakres wielobranżowych usług projektowych, dotyczących zarówno budownictwa jednorodzinnego, zespołów i osiedli mieszkaniowych, a także budynków użyteczności publicznej. Budynki projektowane są z wykorzystaniem najbardziej zaawansowanych, a jednocześnie przyjaznych środowisku rozwiązań technicznych i materiałowych, dostosowanych do budżetu inwestycji. PROINWESTA oferuje usługi od wstępnych analiz chłonności terenu poprzez koncepcje do projektów wielobranżowych budowlanych i wykonawczych łącznie z nadzorami autorskimi na budowie. Oferuje swoim Klientom także usługi projektowania i aranżacji wnętrz. Każdy Klient otrzymuje profesjonalną i kompleksową obsługę projektową połączoną z doradztwem w wyborze odpowiednich materiałów i dodatków oraz pomocą przy zakupie wyposażenia i dekoracji wnętrz.

Proinwesta Pracownia Architektoniczna oferuje sprzedaż oraz przystosowanie do warunków miejscowych projektu typowego.

Obejmuje ono badanie gruntu na zakupionej działce, wykonanie projektu fundamentów, projekty przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, projekt zagospodarowania działki oraz autoryzację projektu typowego w zakresie wszystkich branż w nim zawartych - architektury, konstrukcji oraz instalacji wewnętrznych (centralne ogrzewanie, zimna i ciepła woda, kanalizacja wewnętrzna, wentylacja, instalacja elektryczna).

Wykonując autoryzację projektu dokonujemy jego sprawdzenia w zakresie zgodności i poprawności wykonania z obowiązującymi normami, przepisami i wiedzą techniczną.

O nas

PROINWESTA jest firmą zajmującą się projektowaniem obiektów budowlanych oraz doradztwem i obsługą procesu inwestycyjnego. Wykonujemy analizy opłacalności inwestycji, analizy funkcjonalno-przestrzenne i ekonomiczne, pomagamy przy wyborze lokalizacji i zakupie działki.

OFERTA

 • projekty architektoniczne i branżowe
 • projekty aranżacji i wystroju wnętrz
 • projekty drogowe
 • projekty organizacji ruchu
 • projekty organizacji ruchu na czas budowy
 • projekty sygnalizacji świetlnej
 • analizy ruchu
 • doradztwo inwestycyjne
 • kosztorysy i specyfikacje techniczne
 • nadzór autorski lub inwestorski
 • inwentaryzacje

O nas

PROINWESTA jest firmą zajmującą się projektowaniem obiektów budowlanych oraz doradztwem i obsługą procesu inwestycyjnego. Wykonujemy analizy opłacalności inwestycji, analizy funkcjonalno-przestrzenne i ekonomiczne, pomagamy przy wyborze lokalizacji i zakupie działki.

OFERTA

 • projekty architektoniczne i branżowe
 • projekty aranżacji i wystroju wnętrz
 • projekty drogowe
 • projekty organizacji ruchu
 • projekty organizacji ruchu na czas budowy
 • projekty sygnalizacji świetlnej
 • analizy ruchu
 • doradztwo inwestycyjne
 • kosztorysy i specyfikacje techniczne
 • nadzór autorski lub inwestorski
 • inwentaryzacje

Kontakt

Proinwesta

80-747 Gdańsk
Toruńska 18C/A

tel.: 58 710 44 65
kom.: 502 028 377
kom.: 509 895 961

email: biuro@proinwesta.pl

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image image image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image image image image image image image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image